Uitgelicht bericht

Generiek of Maatwerk?

Als er in Nederland beleid wordt gemaakt geldt dat in principe voor iedereen die tot die doelgroep hoort. Maar werkt dat wel? En zo niet is maatwerk haalbaar?

Een onderwerp dat gerelateerd is aan overheid en politiek. Eigenlijk not done in deze praatgroep. Laten we proberen dat bij ons zelf te houden!

Datum: Dinsdag 7 mei 2019
19:30-21:30 uur
Locatie Grand Hotel Alkmaar
Gedempte Nieuwesloot 36 1811 KT Alkmaar

Entree: gratis.
Wel graag even aanmelden via netwerktafel@gmail.com

Opnieuw registreren

In het kader van de nieuwe privacy-wetgeving verzoek ik je je opnieuw te registreren als je op de hoogte gehouden wilt blijven van de stamtafelgesprekken. Dit initiatief is weliswaar een particulier initiatief maar toch..

Je kunt je inschrijven via het formulier

Samenhang in de samenleving!?

Sociale cohesie, hoognodige klus of wishfull thinking?
De samenleving ziet er niet bepaald samenhangend uit. Is dat ooit het geval geweest? In ieder geval zijn er altijd mensen geweest die pleiten voor stappen om tot die samenbinding te komen. Helpt dat of is het vechten tegen de bierkaai of misschien zelfs contraproductief? Heeft de mens überhaupt invloed op de ontwikkeling van de samenleving? Hoe sta je hier zelf in?

Genoeg stof tot interessante gesprekken in rondes van een half uur in groepen van maximaal 6 mensen. Deelname gratis. Consumpties voor eigen rekening.

Aanmelden met een mail naar netwerktafel @ gmail.com

Woensdag 16 mei
19:30-21:00
Locatie:
Grand Hotel Alkmaar,
Ged. Nieuwesloot 36,
1811 KT Alkmaar

Leestips:
Bas Heijne over het Westerse onbehagen
Femke Halsema: Macht en verbeelding
CBS: Worden we individualistischer?
CBS: Sociale Samenhang wat ons bindt en verdeelt
Sander Weijers: Sociale Cohesie

 

Hoeft niet negatief te zijn

Je kunt je eenzaam voelen zonder dat je er onder lijdt. Dat heeft iedereen weleens, denk ik en misschien levert het ook wel nieuwe inzichten op? Als je op (veel) verschillende plekken hebt gewoond, mis je  een gevoel van geworteld zijn, ergens onderdeel van zijn. Dat kan echter ook heel bevrijdend voelen!

Voorzet voor de discussie

Ik denk dat eenzaamheid voornamelijk wordt veroorzaakt doordat mensen vaak te druk zijn (maken) en zich daardoor teveel met zichzelf bezig zijn. En raken hierdoor geisoleerd.

Maar ik vind wel dat mensen er zelf ook meer op uit moeten trekken, neem zelf actie of vraag om hulp. Meld je aan bij een club of vereniging, ga vrijwilligerswerk doen of iets dergelijks. Of zet zelf iets op; een vereniging voor eenzame mensen?

(Berry, die zelf niet aanwezig kan zijn)

Eenzaamheid, wat kun je daar (zelf) aan doen?

stamtafelgesprekfoto_strookEenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Meestal kun je er wat aan doen. (Bron: Eenzaam.nl)

Er zijn tal van initiatieven om eenzame mensen zich minder eenzaam te laten voelen, maar hebben die ook het gewenste effect? Wat kun je er zelf aan doen en wat is het resultaat als je dat niet doet?

Eenzaamheid is een onderwerp, dat op tal van plekken besproken wordt. Duidelijk is, dat het niet alleen onder ouderen voorkomt. Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen zijn. Een bepaalde situatie, die door de een als negatief wordt beoordeeld hoeft dat voor de ander niet te zijn.

Bewaren

‘Onze psyche staat op het spel’

“De samenleving wordt steeds angstiger. Psychiater Damiaan Denys ziet het aan het toenemende gebruik van technologie voor controle en registratie. Hij pleit ervoor om angst te gebruiken om creativiteit te bevorderen, niet om meer schijnveiligheid te creëren. ‘We trekken ons terug in een virtuele wereld. Onze psychische gesteldheid staat op het spel .'” (Bron: Financieel Dagblad)

Naar aanleiding van de discussie op 15 juni stuurde een van de deelnemers dit artikel uit het Financieel Dagblad op, dat hierbij aansluit. Je kunt je kosteloos registreren om dat te kunnen lezen.

Beleving of Werkelijkheid

Hoeveel ervaart men werkelijk? Dat is een stuk minder, dan wat men denkt te ervaren. Zonder je kop in het zand te steken of te weigeren alert te zijn kun je je prima bewust zijn van wat er allemaal wel goed gaat. Dat maakt het makkelijker om iets te doen aan werkelijke spanningen. Of is dat onrealistisch en heeft de beleving meer invloed op de feitelijke situatie?

Hierover gaat het stamtafelgesprek op donderdag 15 juni

Grand Hotel Alkmaar, Ged. Nieuwesloot 36, 1811 KT Alkmaar
19:30-22.00

Wel graag aanmelden via het Formulier

Ik zou het omdraaien!

“Acht op de tien Nederlanders vinden dat er (heel) veel spanningen in de samenleving zijn tussen bevolkingsgroepen, zoals tussen mensen met en zonder migratieachtergrond of tussen mensen van verschillende religies. Minder dan de helft van hen ervaart die spanningen ook zelf in hun directe omgeving. Dat meldt het CBS op basis van het onderzoek Belevingen 2016.” – CBS

Opmerkelijk dat de media de nadruk leggen op wat men denkt. Ik zou het omdraaien. Hoeveel ervaart men werkelijk? Dat is een stuk minder. Zonder je kop in het zand te steken of te weigeren alert te zijn kun je je prima bewust zijn van wat er allemaal wel goed gaat. Dat maakt het makkelijker om iets te doen aan werkelijke spanningen.

CBS

Bewaren